חוות הנוער הציוני

בחוות הנוער הציוני הבנות מלוות פנימייה עם עולים מחבר העמים וישראלים. בבקרים הבנות מלוות כיתה/שכבה בתיכון ומעבירות תוכן של של"ח ואח"י. הבנות מתגברות לימודית, ורגשית את התלמידים והן חלק משמעותי מהצוות החברתי. 

הבנות עוברות הכשרה של הדרכת של"ח ומובילות סיורים וימי שדה במשך השנה. 

מעבירות פעילויות ויוצרות קשרים אישים.

בנוסף הן מדריכות קבוצה בפנימייה.

הדירת שירות הינה בתוך כפר הנוער,

סגירת שבת כל שבועיים.