דבר ההנהלה

דבר המנכ"ל

בנות שירות, צוות ובתי ספר יקרים,

שמה של עמותת אח"י הוא ראשי תיבות של "אחדות חברת ישראל". שמה של העמותה מבטא את חזון ואידיאל העמותה ואת פעילותה בתחומים השונים.

במעמד הר סיני דרשו חז"ל את הפסוק: "וַיִחַן שם ישראל נגד ההר" (שמות י"ט, ב'), "וַיִחַן" - לשון יחיד (ולא: "ויחנו") - מלמד שכל עם ישראל ניצבו לרגלי הר סיני באותה שעה "כאיש אחד בלב אחד".
פירוש זה מזמין אותנו בכל שנה לעיון מחודש במתח שבין הכלה והדרה, בין שבטיות ואחדות העם,
מעמד הר סיני מסמל את ההכלה ולא את ההדרה, את האחדות ואת הערבות ההדדית שבין כל חלקי העם. מעמד שלכל ישראל יש להם חלק בו.
טמון כאן רעיון חשוב שהפך ליסוד מוצק בתרבות ישראל: אחדות אין פירושה אחידות. להפך. המחלוקת וריבוי הדעות הם ממאפייניה המרכזיים של מורשת ישראל. וכך, כמה הוגים במאה ה־20, המשילו את היהדות לתזמורת סימפונית: כאשר כל נגניה מנגנים בכלי אחד, המנגינה משעממת, מונוטונית וחסרת תוכן. אך דווקא ריבוי הכלים וגיוונם יוצרים את התוכן העשיר המרהיב של עם ישראל, על אחדותו לא על אחידותו.

מתוך אמונה זו אח"י חרטה על דגלה לחזק את האחדות בעם ישראל דרך חיבור בין האוכלוסיות השונות במערכות החינוך הפורמאליות והבלתי פורמאליות. בנות השירות פועלות בגובה העיינים דרך שיעורים, פעילויות סביב מעגל השנה, תגבורים לימודיים, עבודה אחר הצהריים במועדוני הנוער השונים, ובמרכזי רווחה וילדים, תוך הכלה וקבלה של כל תלמיד ותלמיד עם יצירת קשר אישי משמעותי, דרך חיבור ערכי המסורת והמורשת היהודית, אשר ניתנו לכל עם ישראל במעמד אחד משותף.

אני מאחלת לנו בפתחה של שנה חדשה ומאתגרת זאת בשליחות החשובה והמרגשת בה זכינו, שנזכה באמת לגעת בלבבות ולעשות הרבה טוב עבור הנוער הישראלי, תמיד מתוך המטרה והחזון של עמותת אח"י, לאחדות אמיתית ומקרבת בעם ישראל.

תודה על השותפות בדרך חיים זאת, דרכה של אח"י.

נוי דוידוב,
מנכ"ל.