מתנדבות ולומדות

שירות לאומי במסלול בגרות ופסיכומטרי

מסלולי התוכנית

לצעירות חרדיות מנותקות

מענה מקיף לצעירות בסיכון גבוה מרקע חרדי המתנדבות בשירות הלאומי. התוכנית מעניקה מסגרת להתנדבות, דיור מוגן ומעטפת תמיכה רגשית ומקצועית.

קראו עוד...

לבנות העדה האתיופית

מקפצה לצעירות מהעדה האתיופית: שילוב בין שירות לאומי משמעותי ובין בגרות ופסיכומטרי לקראת השכלה גבוהה

קראו עוד...

מסוגלות כלכלית-חברתית

שילוב לימודים בשנת שירות לאומי

עמותת אחדות חברת ישראל

עמותת אח"י חרתה על דגלה את משולש המטרות זהות, עצמאות ושותפות, היא מפעילה עשרות פרוייקטים ברחבי הארץ שמתבססים בעיקר על רוח ההתנדבות והעשייה של בנות שירות לאומי. בתחום הנוער והשותפות הבין-מגזרית, העמותה מפנה צעירות לשרת בתיכונים ממלכתיים בפריפריה החברתית כמו גם בלב האליטה הבורגנית. כולם מרוויחים מהמפגש: בין אם הרווח הוא בתחום החינוך והרווחה, ובין אם הוא ביצירת שפה משותפת בין מגזרים שונים.

Font Awesome Icons עמותת אח"י נוסדה בשנת 1987 מתוך מטרה לאפשר שיוויון הזדמנויות בחינוך בקרב אוכלוסיות מוחלשות. במקביל, העמותה שמה דגש על העמקת השיח היהודי-ישראלי מתוך אמונה כי זיקה למסורת היא מקור להמשכיות .
$(window).scroll(function() { $(".slideanim").each(function(){ var pos = $(this).offset().top; var winTop = $(window).scrollTop(); if (pos < winTop + 600) { $(this).addClass("slide"); } }); });