הזדמנות להשכלה

עמותת אח"י אומנם וותיקה בתחומה (כבר 28 שנות פעילות), אבל מצליחה לשמור על אנונימיות יחסית
מספרת א., אחות במחלקה פנימית:
$(window).scroll(function() { $(".slideanim").each(function(){ var pos = $(this).offset().top; var winTop = $(window).scrollTop(); if (pos < winTop + 600) { $(this).addClass("slide"); } }); });