אחדות חברת ישראל

עמותת אח"י חרתה על דגלה את משולש המטרות זהות, עצמאות ושותפות, היא מפעילה עשרות פרוייקטים ברחבי הארץ שמתבססים בעיקר על רוח ההתנדבות והעשייה של בנות שירות לאומי. בתחום הנוער והשותפות הבין-מגזרית, העמותה מפנה צעירות לשרת בתיכונים ממלכתיים בפריפריה החברתית כמו גם בלב האליטה הבורגנית. כולם מרוויחים מהמפגש: בין אם הרווח הוא בתחום החינוך והרווחה, ובין אם הוא ביצירת שפה משותפת בין מגזרים שונים.
$(window).scroll(function() { $(".slideanim").each(function(){ var pos = $(this).offset().top; var winTop = $(window).scrollTop(); if (pos < winTop + 600) { $(this).addClass("slide"); } }); });