מובילים בעשייה

מצמיחים עתיד משותף

(לחצו עלי)

קליטת עליה ומסגרות תמיכה לילדי עולים המצויים בסיכון

קראו עוד גלריה

(לחצו עלי)

העצמה כלכלית לצעירות מנותקות מהמגזר האתיופי ופליטות המגזר החרדי

קראו עוד גלריה

(לחצו עלי)

מפגש כנה ואנושי: בנות שירות לאומי בתיכונים ממלכתיים

קרא עוד גלריה

Loading...

אתר לבת השירות

my.achy.org.il

Font Awesome Icons עמותת אח"י נוסדה בשנת 1987 מתוך מטרה לאפשר שיוויון הזדמנויות בחינוך בקרב אוכלוסיות מוחלשות. במקביל, העמותה שמה דגש על העמקת השיח היהודי-ישראלי מתוך אמונה כי זיקה למסורת היא מקור להמשכיות . כבר שלושים שנה שעמותת אח"י חורטת על דגלה שלוש מטרות: זהות, עצמאות ושותפות. לאורן, היא מפעילה עשרות פרוייקטים ברחבי הארץ שמתבססים בעיקר על רוח ההתנדבות והעשייה של בנות שירות לאומי. פרוייקט הדגל של אח"י בתחום העצמאות הכלכלית והחברתית הוא פרוייקט המיועד לצעירות מאוכלוסיות בסיכון שמשלבות בין השירות הלאומי ובין לימודים אינטנסיביים לקראת השכלה גבוהה. הצעירות משפרות ציוני בגרות באנגלית ומשתתפות בקורס פסיכומטרי ייחודי ומסובסד. התוכנית כרוכה באתגרים רבים: רובן של הבנות מגיעות ממשפחות הסובלות מעוני מחפיר, והפיתוי לעזוב את השירות והלימודים ולעבוד בעבודות מזדמנות הוא אדיר. כמו כן, תחושת המסוגלות העצמית של הנערות נוטה להיות נמוכה וקלה לערעור. התוכנית עוזרת לנערות לפתח חוסן אישי וחשיבה מוטת-עתיד ומשנה את מסלול חייהן לטובה. בתחום הנוער והשותפות הבין-מגזרית, העמותה מפנה צעירות לשרת בתיכונים ממלכתיים בפריפריה החברתית כמו גם בלב האליטה הבורגנית. כולם מרוויחים מהמפגש: בין אם הרווח הוא בתחום החינוך והרווחה, ובין אם הוא ביצירת שפה משותפת בין מגזרים שונים.

$(window).scroll(function() { $(".slideanim").each(function(){ var pos = $(this).offset().top; var winTop = $(window).scrollTop(); if (pos < winTop + 600) { $(this).addClass("slide"); } }); });