אחדות חברת ישראל (ע"ר)

להתחבר. להעמיק. להשפיע.

מובילים בעשייה

מצמיחים עתיד משותף

(לחצו עלי)

קליטת עליה ומסגרות תמיכה לילדי עולים המצויים בסיכון

קראו עוד גלריה

(לחצו עלי)

העצמה כלכלית לצעירות מנותקות מהמגזר האתיופי ופליטות המגזר החרדי

קראו עוד גלריה

(לחצו עלי)

מפגש כנה ואנושי: בנות שירות לאומי בתיכונים ממלכתיים

קרא עוד גלריה

Loading...

אתר לבת השירות

my.achy.org.il

עמותת אחדות חברת ישראל

Font Awesome Icons עמותת אח"י נוסדה בשנת 1987 מתוך מטרה לאפשר שיוויון הזדמנויות בחינוך בקרב אוכלוסיות מוחלשות. במקביל, העמותה שמה דגש על העמקת השיח היהודי-ישראלי מתוך אמונה כי זיקה למסורת היא מקור להמשכיות .

עמותת אח"י חרתה על דגלה את משולש המטרות זהות, עצמאות ושותפות, היא מפעילה עשרות פרוייקטים ברחבי הארץ שמתבססים בעיקר על רוח ההתנדבות והעשייה של בנות שירות לאומי. בתחום הנוער והשותפות הבין-מגזרית, העמותה מפנה צעירות לשרת בתיכונים ממלכתיים בפריפריה החברתית כמו גם בלב האליטה הבורגנית. כולם מרוויחים מהמפגש: בין אם הרווח הוא בתחום החינוך והרווחה, ובין אם הוא ביצירת שפה משותפת בין מגזרים שונים.
$(window).scroll(function() { $(".slideanim").each(function(){ var pos = $(this).offset().top; var winTop = $(window).scrollTop(); if (pos < winTop + 600) { $(this).addClass("slide"); } }); });