הבגרות האמיתית... היא היכולת להשתלט על הכעס, ליישב חילוקי דעות ללא אלימות או הרס. בגרות היא התמדה, הצמדות למטרה על אף התנגדות ועל אף כשלונות בדרך. בגרות היא חוסר אנוכיות, הענות לצרכי הזולת. בגרות היא היכולת להתמודד עם אי נעימויות ואכזבות מבלי להתמרמר. בגרות היא ענווה, אדם בוגר מסוגל לומר "שגיתי" הוא גם מסוגל לומר "אני מצטער". כאשר מוכחת צדקתו, הוא נמנע מלומר "אמרתי כך". בגרות פירושה מהימנות, יושר, וקיום הבטחות. לאדם חסר בגרות יש אמתלה לכל דבר, הוא תמיד מתמהמה, אינו אלא חסר אומץ ומתמוטט בשעת משבר. חייהם של חסרי הבגרות מלאים הבטחות שלא קויימו, עניינים שלא גמורים וידידים לשעבר. ולבסוף, בגרות היא היכולת לחיות בשלמות עם מה שלא ניתן לשנות.

התעודה האמיתית בחלוקת תעודות ,כשהמחצית נגמרת, אני תמיד נזכרת בתעודה אחרת. כותב אותה מורה קטן מורה השוכן בליבו של אדם.... בחלוקת תעודות ,כשהמחצית נגמרת, אני תמיד נזכרת בתעודה אחרת. כותב אותה מורה קטן מורה השוכן בליבו של אדם. ואותה תעודה מלאה ציונים רק במקצועות מהנושאים הבאים: לב טוב, שובבות, אחווה, חברות, שמחה, אושר, כבוד ויושר. ואותם הנושאים יותר חשובים מכל שאר המקצועות הנלמדים כי בכל המקצועות בתעודה האחרת נבחנים רק על מה שבמחברת אולם בעידוד ,תמיכה ,אהבה וצדקה נבחנים בכל דקה ודקה…