צ'ופר לימי הולדת עבריים עם שם התלמיד/ה ותאריך היומולדת. הטקסט: צריך שכל איש ידע ויבין, שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר. וצריך שכל איש ידע ויבין, שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו. - הרב קוק

ילדים מסוימים הם כמו מריצות. יש צורך לדחוף אותם. ילדים אחרים הם כמו סירות, יש צורך לחתור איתם. ילדים אחרים הם כמו עפיפונים: אם לא תקשור אליהם חוט הם עשויים להתעופף. אחרים הם כמו חתולים ומרוצים יותר כשמלטפים אותם. ילדים מסוימים הם כמו קרון, יש צורך למשוך אותם. אחרים הם כמו בלון: מלאים רוח ועשויים להתפוצץ, אלא אם כן נטפל בהם בזהירות. וילדים אחרים הם כמו מים שקטים, חודרים עמוק ואחראים. וכולם יקרים ומיוחדים, ואיש החינוך מוצא את הדרך ללבו של כל אחד.