מומלץ לפתח דיון סביב השאלה מה היא התבוננות? האם יש לי רגעי התבוננות? היכן אני מונח? מתאים לחט"ע