לוחות קיר

הגלריה שלך ובשבילך

אשדוד

אשדוד-כשהעיר חוגגת..

חג הסיגד

חג הסיגד-חגם של יהודי אתיופיה-כ"ט חשוון

חג שבועות

חג שבועות-חג מתן תורה

חודש ניסן

חודש ניסן-בסימן פסח

הידעת?!?פורים

הידעת?!?בפורים יש ארבע מצוות...אז למה מתחפשים?

מה המצב?

לוח קיר מתחלף בהתאם למצב, הכי אקטואלי...

סוף שנה

כל סוף הוא התחלה של משהו אחר...

פורים

לתיכון הגיעו אורחים חדשים...קבלו אותם!

משואה-לתקומה

ארועי חודש אייר:משואה-לתקומה.מחורבן-לבניין

אורט ימי אשדוד:חשוון

שאילת גשמים-משיב הרוח ומוריד הגשם-חודש חשוון