רמות בת ים בלוח קיר הפונה לתלמידים לשתף בניסים הקטנים לכבוד ראש חודש כסלו