"האדם אינו פלדה הוא לב ונשמה הוא בוכה וצוחק הוא אוהב וכואב הוא מסתער ונפצע וזועק האדם הוא אדם" (יצחק רבין ז"ל)