בלי רגליים, בלי עיניים. מנשה, שוחה בבית הלוחם רק עם הידיים ואף פעם לא מתלונן. סיפורו מעורר ההשראה של מנשה שנפצע על גבול ירדן ב-1975, איבד את ראייתו, רגליו וחלק משמיעתו, אבל לרגע לא מפסיק לרקוד, לשחות, לחיות. מתאים לקראת יום ההוקרה לפצועי צה"ל וכן לשיעורים על כוח רצון ושמחה (חט"ע)