על מעשים גדולים של אנשים והיכולת שלנו לפעול במציאות. יכול להתאים לנושא שיעור לקראת שנה חדשה והחלטות חדשות.

מערכים קשורים